Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 1:40De kinderen van Sobal waren Aljan, en Manáhath, en Ebal, Sefi en Onam; en de kinderen van Zibeon waren Aja en Ana. (Statenvertaling)

De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. De zonen van Zibeon waren Aja en Ana. (Herziene Statenvertaling)

The sons H1121 of Shobal; H7732 Alian, H5935 and Manahath, H4506 and Ebal, H5858 Shephi, H8195 and Onam. H208 And the sons H1121 of Zibeon; H6649 Aiah, H345 and Anah. H6034 (King James Version + Strongnumbers)

The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Genesis 36:23 - Genesis 36:24