Logo Bijbelvers.net

Genesis 36:23Statenvertaling
En dit zijn de zonen van Sobal: Alvan en Manáhath, en Ebal, en Sefo, en Onam.

Herziene Statenvertaling*
Dit zijn de zonen van Sobal: Alvan, Manahath, Ebal, Sefo en Onam.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En dit waren de zonen van Sobal: Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam.

King James Version + Strongnumbers
And the children H1121 of Shobal H7732 were these; H428 Alvan, H5935 and Manahath, H4506 and Ebal, H5858 Shepho, H8195 and Onam. H208

Updated King James Version
And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.

Gerelateerde verzen
1 Kronieken 1:40