Logo Bijbelvers.net

Genesis 36:23En dit zijn de zonen van Sobal: Alvan en Manáhath, en Ebal, en Sefo, en Onam. (Statenvertaling)

Dit zijn de zonen van Sobal: Alvan, Manahath, Ebal, Sefo en Onam. (Herziene Statenvertaling)

And the children H1121 of Shobal H7732 were these; H428 Alvan, H5935 and Manahath, H4506 and Ebal, H5858 Shepho, H8195 and Onam. H208 (King James Version + Strongnumbers)

And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
1 Kronieken 1:40