Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 1:33

De kinderen van Midian nu waren Efa, en Efer, en Henoch, en Abída, en Eldaä. Die allen waren zonen van Ketûra. (Statenvertaling)

De zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren zonen van Ketura. (Herziene Statenvertaling)

And the sons H1121 of Midian; H4080 Ephah, H5891 and Epher, H6081 and Henoch, H2585 and Abida, H28 and Eldaah. H420 All H3605 these H428 are the sons H1121 of Keturah. H6989 (King James Version + Strongnumbers)

And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jesaja 60:6