Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 1:33Statenvertaling
De kinderen van Midian nu waren Efa, en Efer, en Henoch, en Abída, en Eldaä. Die allen waren zonen van Ketûra.

Herziene Statenvertaling*
De zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren zonen van Ketura.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En de zonen van Midjan: Efa, Efer, Chanok, Abida en Eldaa. Deze allen waren de zonen van Ketura.

King James Version + Strongnumbers
And the sons H1121 of Midian; H4080 Ephah, H5891 and Epher, H6081 and Henoch, H2585 and Abida, H28 and Eldaah. H420 All H3605 these H428 are the sons H1121 of Keturah. H6989

Updated King James Version
And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.

Gerelateerde verzen
Jesaja 60:6