Logo Bijbelvers.net

Spreuken 21:14Statenvertaling
Een gift in het verborgene houdt den toorn onder, en een geschenk in den schoot de sterke grimmigheid.

Herziene Statenvertaling*
Een gift in het verborgene houdt toorn eronder, en een geschenk in de schoot hevige woede.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
A gift H4976 in secret H5643 pacifieth H3711 anger: H639 and a reward H7810 in the bosom H2436 strong H5794 wrath. H2534

Updated King James Version
A gift in secret pacifies anger: and a reward in the bosom strong wrath.

Gerelateerde verzen
Spreuken 17:8 | 1 Samuël 25:35 | Spreuken 19:6 | Matthéüs 6:3 - Matthéüs 6:4 | Spreuken 18:16 | Genesis 43:11 | Genesis 32:20 | Spreuken 17:23