Logo Bijbelvers.net

Richteren 4:1Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, als Ehud gestorven was. (Statenvertaling)

Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. (Herziene Statenvertaling)

And the children H1121 of Israel H3478 again H3254 did H6213 evil H7451 in the sight H5869 of the LORD, H3068 when Ehud H261 was dead. H4191 (King James Version + Strongnumbers)

And the children of Israel again did evil in the sight of the LORD, when Ehud was dead. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Nehémia 9:23 - Nehémia 9:30 | Richteren 2:19 - Richteren 2:20 | Richteren 10:6 | Psalmen 106:43 - Psalmen 106:45 | Richteren 3:12 | Richteren 6:1 | Leviticus 26:23 - Leviticus 26:25 | Richteren 2:11 | Jeremía 5:3 | Richteren 3:7