Logo Bijbelvers.net

Richteren 3:23Toen ging Ehud uit van de voorzaal, en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe, en deed ze in het slot. (Statenvertaling)

Toen ging Ehud naar buiten de galerij op. De deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. (Herziene Statenvertaling)

Then Ehud H261 went forth H3318 through the porch, H4528 and shut H5462 the doors H1817 of the parlour H5944 upon him, H1157 and locked H5274 them. (King James Version + Strongnumbers)

Then Ehud went forth through the porch, and shut the doors of the parlour upon him, and locked them. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)