Logo Bijbelvers.net

Numeri 34:23Statenvertaling
Van de kinderen van Jozef: van den stam der kinderen van Manasse, de overste Hanníël, zoon van Efod;

Herziene Statenvertaling*
van de nakomelingen van Jozef: uit de stam van de nakomelingen van Manasse: de leider Hanniël, zoon van Efod;

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Voor de zonen van Jozef, voor de stam der Manassieten een vorst, Channiel, de zoon van Efod;

King James Version + Strongnumbers
The prince H5387 of the children H1121 of Joseph, H3130 for the tribe H4294 of the children H1121 of Manasseh, H4519 Hanniel H2592 the son H1121 of Ephod. H641

Updated King James Version
The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod.

Gerelateerde verzen