Logo Bijbelvers.net

Numeri 21:7Statenvertaling
Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneme. Toen bad Mozes voor het volk.

Herziene Statenvertaling*
En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slan­gen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Here en tegen u gesproken; bid tot de Here, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk.

King James Version + Strongnumbers
Therefore the people H5971 came H935 to H413 Moses, H4872 and said, H559 We have sinned, H2398 for H3588 we have spoken H1696 against the LORD, H3068 and against thee; pray H6419 unto H413 the LORD, H3068 that he take away H5493 ( H853 ) the serpents H5175 from H4480 - H5921 us. And Moses H4872 prayed H6419 for H1157 the people. H5971

Updated King James Version
Therefore the people came to Moses, and said, We have sinned, for we have spoken against the LORD, and against you; pray unto the LORD, that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people.

Gerelateerde verzen
Romeinen 10:1 | Genesis 20:7 | Psalmen 78:34 | 1 Samuël 15:24 | 1 Samuël 12:19 - 1 Samuël 12:23 | Psalmen 106:23 | Jeremía 37:3 | 1 Samuël 15:30 | Éxodus 9:27 - Éxodus 9:28 | Jeremía 15:1 | Hoséa 5:15 | Matthéüs 27:4 | Deuteronomium 9:26 - Deuteronomium 9:29 | Job 42:10 | Deuteronomium 9:20 | Éxodus 8:28 | Numeri 11:2 | Éxodus 32:11 | 1 Koningen 13:6 | Numeri 14:17 - Numeri 14:20 | Jakobus 5:16 | Éxodus 8:8 | Éxodus 32:30 | Job 42:8 | Handelingen 8:24