Logo Bijbelvers.net

Matthéüs 28:18Statenvertaling
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Herziene Statenvertaling*
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
And G2532 Jesus G2424 came G4334 and spake G2980 unto them, G846 saying, G3004 All G3956 power G1849 is given G1325 unto me G3427 in G1722 heaven G3772 and G2532 in G1909 earth. G1093

Updated King James Version
And Jesus came and spoke unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.

Gerelateerde verzen
Filippenzen 2:9 - Filippenzen 2:11 | Johannes 5:22 - Johannes 5:27 | Handelingen 10:36 | Matthéüs 16:28 | Openbaring 19:16 | Matthéüs 11:27 | Matthéüs 26:64 | Psalmen 89:27 | Psalmen 2:6 - Psalmen 2:9 | Psalmen 89:19 | Éfeze 1:20 - Éfeze 1:22 | Lukas 10:22 | Jesaja 9:6 - Jesaja 9:7 | Openbaring 11:15 | Johannes 3:35 | Openbaring 17:14 | Johannes 13:3 | Daniël 7:13 - Daniël 7:14 | Hebreeën 2:8 | Kolossenzen 1:16 - Kolossenzen 1:19 | Johannes 17:2 | Psalmen 110:1 - Psalmen 110:3 | Hebreeën 1:2 | Kolossenzen 2:10 | Romeinen 14:9 | 1 Korinthe 15:27 | Handelingen 2:36 | 1 Petrus 3:22 | Lukas 1:32 - Lukas 1:33