Logo Bijbelvers.net

Jozua 15:21De steden nu, van het uiterste van den stam der kinderen van Juda tot de landpale van Edom, tegen het zuiden, zijn: Kábzeël, en Eder, en Jagur, (Statenvertaling)

De steden, vanaf de uiterste grens van de stam van de nakomelingen van Juda tot aan het gebied van Edom, in het zuiden, zijn: Kabzeël, Eder en Jagur; (Herziene Statenvertaling)

And the uttermost H4480 - H7097 cities H5892 of the tribe H4294 of the children H1121 of Judah H3063 toward H413 the coast H1366 of Edom H123 southward H5045 were H1961 Kabzeel, H6909 and Eder, H5740 and Jagur, H3017 (King James Version + Strongnumbers)

And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the coast of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur, (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Genesis 35:21 | Nehémia 11:25