Logo Bijbelvers.net

Johannes 10:5



Statenvertaling
Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.

Herziene Statenvertaling*
Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet ken­nen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
And G1161 a stranger G245 will they not G3364 follow, G190 but G235 will flee G5343 from G575 him: G846 for G3754 they know G1492 not G3756 the G3588 voice G5456 of strangers. G245

Updated King James Version
And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

Gerelateerde verzen
Spreuken 19:27 | Lukas 8:18 | Éfeze 4:11 - Éfeze 4:15 | 1 Petrus 2:1 - 1 Petrus 2:3 | 1 Johannes 2:21 | 2 Timótheüs 3:5 - 2 Timótheüs 3:7 | 1 Johannes 4:5 - 1 Johannes 4:6 | 1 Koningen 22:7 | 1 Johannes 2:19 | Kolossenzen 2:6 - Kolossenzen 2:10 | Openbaring 2:2 | 2 Timótheüs 4:3 | Markus 4:24