Logo Bijbelvers.net

1 Timótheüs 1:3

Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik naar Macedónië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; (Statenvertaling)

Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe op­geroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, (Herziene Statenvertaling)

As G2531 I besought G3870 thee G4571 to abide still G4357 at G1722 Ephesus, G2181 when I went G4198 into G1519 Macedonia, G3109 that G2443 thou mightest charge G3853 some G5100 that they teach no other doctrine, G2085 - G3361 (King James Version + Strongnumbers)

As I besought you to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that you might charge some that they teach no other doctrine, (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
1 Timótheüs 4:6 | 2 Johannes 1:9 - 2 Johannes 1:10 | 1 Timótheüs 6:3 | Openbaring 2:1 - Openbaring 2:2 | Handelingen 20:1 - Handelingen 20:3 | Openbaring 2:14 | 2 Johannes 1:7 | 1 Timótheüs 6:17 | 1 Timótheüs 5:7 | Handelingen 19:1 - Handelingen 19:10 | 1 Timótheüs 4:11 | Galaten 1:6 - Galaten 1:7 | Openbaring 2:20 | Handelingen 18:19 | Titus 1:9 - Titus 1:11 | Filippenzen 2:24 | Éfeze 4:14 | 1 Timótheüs 6:10 | Kolossenzen 2:6 - Kolossenzen 2:11