Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 8:15En Zebádja, en Arad, en Eder, (Statenvertaling)

Zebadja, Arad, Eder, (Herziene Statenvertaling)

And Zebadiah, H2069 and Arad, H6166 and Ader, H5738 (King James Version + Strongnumbers)

And Zebadiah, and Arad, and Ader, (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)