Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 7:10De kinderen van Jedíaël nu waren Bilhan; en de kinderen van Bilhan waren Jeüs en Benjamin, en Ehud, en Chenáäna, en Zethan, en Tharsis, en Ahi-Sahar. (Statenvertaling)

De zoon van Jediaël was Bilhan. De zonen van Bil­han waren Jes, Benjamin, Ehud, Kenaäna, Zethan, Tarsis en Ahisahar. (Herziene Statenvertaling)

The sons H1121 also of Jediael; H3043 Bilhan: H1092 and the sons H1121 of Bilhan; H1092 Jeush, H3266 and Benjamin, H1144 and Ehud, H164 and Chenaanah, H3668 and Zethan, H2133 and Tharshish, H8659 and Ahishahar. H300 (King James Version + Strongnumbers)

The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Richteren 3:15 - Richteren 3:30