Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 4:17Statenvertaling
En de kinderen van Ezra waren Jether, en Mered, en Efer, en Jalon; en zij baarde Mirjam, en Sammai, en Isbah, den vader van Esthemóa.

Herziene Statenvertaling*
De zonen van Ezra waren Jether, Mered, Efer en Jalon. Zij baarde Mirjam, Sammai en Jisbah, de vader van Estemoa.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
De zonen van Ezra waren: Jeter, Mered, Efer en Jalon. Dit zijn de zonen van Bitja, de dochter van Farao, die Mered tot vrouw genomen had: zij baarde Mirjam, Sammai en Jisbach, de vader van Estemoa.

King James Version + Strongnumbers
And the sons H1121 of Ezra H5834 were, Jether, H3500 and Mered, H4778 and Epher, H6081 and Jalon: H3210 and she bare H2029 ( H853 ) Miriam, H4813 and Shammai, H8060 and Ishbah H3431 the father H1 of Eshtemoa. H851

Updated King James Version
And the sons of Ezra were, Jether, and Mered, and Epher, and Jalon: and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.

Gerelateerde verzen
1 Kronieken 4:19 | 1 Samuël 30:28 | Jozua 15:50 | 1 Kronieken 6:57 | 1 Kronieken 21:24