Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 4:17

En de kinderen van Ezra waren Jether, en Mered, en Efer, en Jalon; en zij baarde Mirjam, en Sammai, en Isbah, den vader van Esthemóa. (Statenvertaling)

De zonen van Ezra waren Jether, Mered, Efer en Jalon. Zij baarde Mirjam, Sammai en Jisbah, de vader van Estemoa. (Herziene Statenvertaling)

And the sons H1121 of Ezra H5834 were, Jether, H3500 and Mered, H4778 and Epher, H6081 and Jalon: H3210 and she bare H2029 ( H853 ) Miriam, H4813 and Shammai, H8060 and Ishbah H3431 the father H1 of Eshtemoa. H851 (King James Version + Strongnumbers)

And the sons of Ezra were, Jether, and Mered, and Epher, and Jalon: and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
1 Kronieken 4:19 | 1 Samuël 30:28 | Jozua 15:50 | 1 Kronieken 6:57 | 1 Kronieken 21:24