Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 24:30En de kinderen van Musi waren Máheli, en Eder, en Jerémôth. Dezen zijn de kinderen der Levieten, naar hun vaderlijke huizen. (Statenvertaling)

De zonen van Musi waren Maheli, Eder, Jerimoth. Dit zijn de zonen van de Levieten, naar hun families. (Herziene Statenvertaling)

The sons H1121 also of Mushi; H4187 Mahli, H4249 and Eder, H5740 and Jerimoth. H3406 These H428 were the sons H1121 of the Levites H3881 after the house H1004 of their fathers. H1 (King James Version + Strongnumbers)

The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
1 Kronieken 23:23 | 1 Kronieken 6:47