Logo Bijbelvers.net

Éfeze 1:1

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Éfeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: (Statenvertaling)

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (Herziene Statenvertaling)

Paul, G3972 an apostle G652 of Jesus G2424 Christ G5547 by G1223 the will G2307 of God, G2316 to the G3588 saints G40 which are G5607 at G1722 Ephesus, G2181 and G2532 to the faithful G4103 in G1722 Christ G5547 Jesus: G2424 (King James Version + Strongnumbers)

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus: (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Openbaring 2:13 | Éfeze 6:21 | 1 Korinthe 4:17 | Galaten 3:9 | Romeinen 8:1 | Galaten 1:1 | Kolossenzen 1:2 | 1 Korinthe 1:1 - 1 Korinthe 1:2 | Openbaring 2:10 | Openbaring 17:14 | Numeri 12:7 | 2 Korinthe 1:1 | 1 Korinthe 4:12 | Romeinen 1:1 | Romeinen 1:7 | Handelingen 19:1 - Handelingen 19:20 | Lukas 16:10 | Handelingen 16:15